Ochranný proužek

07.09.2019

Jedním z nejběžnějších ochranných prvků na bankovkách bývá proužek. Pojďme si jej popsat trochu podrobněji.

Ochranný proužek je cizí těleso přidané do papírové hmoty. Známe dva základní typy jeho umístění. Buď je skrytý celý v papíru nebo pouze zčásti a pak se bavíme o takzvaném okénkovém typu.

Proužek kompletně integrovaný do hmoty papíru můžeme pozorovat například u eur nebo amerických dolarů. Je zajímavé, že dolary byly tímto prvkem poprvé vybaveny až v roce 1990. Na jednodolarovce pak proužek není dodnes.

Okénkový typ je použitý například u české koruny. Proužek vystupuje na povrch platidla v pravidelných intervalech, které připomínají okénka. Pokud ovšem bankovku prosvítíme nebo se podíváme naproti oknu, proužek se nám hezky spojí odshora až dolů. Tento typ zapracování metalické fólie do papírové hmoty je mnohem hůře padělatelný. 

Ochranný proužek může být buď světlý s tmavými, takzvanými pozitivními mikrotexty nebo naopak tmavší s mikrotexty negativními. Nejčastěji bývá na proužku uvedena nominální hodnota bankovky, označení měny a například na novějších vzorech českých korun také zkratka ČNB.

Okénkový ochranný proužek poskytuje bankovkám vyšší ochranu.

Přesné umístění proužku je svým způsobem také zajímavé. Pokud budete mít v ruce například dvě české pětistovky stejného vzoru, jeden proužek může být od druhého vzdálený více jak jeden centimetr. Bankovky se totiž v našem prostředí balí po tisíci kusech a tímto opatřením se předchází nadměrnému vypoulení každého balíčku.

Na českých korunách vzoru 2007 a mladších můžeme při naklonění bankovky pozorovat změnu zabarvení ochranného proužku z červenohnědé na zelenou. Dle mého názoru se jedná o skvělou dodatečnou ochranu, která se extrémně těžko napodobuje. Na školení lektorů jsem v ruce držel desítky padělků, ale barvu neměnil ani jeden z nich.

Zkuste se tedy někdy podrobněji podívat, jak se ochranný proužek chová. Můžete tím předejít možnému přijetí více či méně zdařilého padělku.