Kontakt

Zeptejte se na cokoliv.

Miroslav Vašák

lektor padělků


+420 777 615 596 lektor@miroslavvasak.cz


Fakturační údaje

Ing. Miroslav Vašák

Kachní kámen 1816/12

350 02 Cheb

IČO 06934757

neplátce DPH 

Ochrana osobních údajů

Jste-li mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webových stránek, svěřujete mi své osobní údaje. Plně zodpovídám za jejich zabezpečení a ochranu. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jsem správce

Já, Miroslav Vašák, IČO 06934757, se sídlem Kachní kámen 1816/12, 350 02 Cheb, provozuji webové stránky na doméně miroslavvasak.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, což znamená, že určuji, jak budou zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Dále vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Při jakémkoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů se na mě můžete obrátit na telefonním čísle +420 777 615 596 nebo prostřednictvím elektronické pošty na lektor@miroslavvasak.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu;
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů;
 • umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní Vámi svěřené údaje, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy.
 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Vedení evidence absolventů odborného kurzu dle Zákona o oběhu bankovek a mincí
 • Jste-li účastníkem odborného kurzu podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb., jméno, příjmení, datum narození a pasovou fotografii, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování osvědčení o absolvování a evidenci všech absolventů. 

 • Marketing - zasílání novinek a zpráv
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného předpokladu, že Vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu a to po dobu 5 let od jeho udělení. Váš souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.
 • Fotografie a videozáznamy ze seminářů
  Na některých mých školeních padělků je pořizována fotodokumentace či videozáznam za účelem propagace na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, s výjimkou referencí, a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, stačí, když mi tento požadavek sdělíte před konáním akce.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek je zaznamenávána Vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Díky používání cookies Vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Webové stránky miroslavvasak.cz lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijal jsem technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci ČNB. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, mohu v budoucnu využívat služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. O těchto poskytovatelích Vás budu informovat.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat, abych Vám ve lhůtě třiceti dní od obdržení Vaší výzvy doložil, z jakého důvodu a jaké Vaše osobní údaje zpracovávám. Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na jejich doplnění a změnu. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracovávám nepřesně, případně máte podezření, že zpracování provádím nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z odebírání novinek omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz
Vaším dalším právem je právo na výmaz. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje z mého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností. Např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem nebo údaje o absolventech odborného kurzu podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb. V tomto případě odstraním všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem či předpisem. O dokončení výmazu Vás budu informovat prostřednictvím elektronické pošty.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s články či produkty a službami Vám zasílám v případě, že jste mým zákazníkem nebo se o mou práci zajímáte. Pokud zákazníkem ještě nejste, jsou Vám zasílány pouze na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Ujišťuji Vás, že subjekty, které budou případně zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez Vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 21. 08. 2018.