Ceník

Proč si objednat směnárenský kurz právě zde

TRANSPARENTNÍ KURZOVNÉ

U otevřených kurzů ihned vidíte, kolik za daný typ zaplatíte. V segmentu školení padělků je tato transparentnost unikátní.

SKVĚLÁ CENA

Cena pod dva tisíce korun za jednodenní školení padělků včetně osvědčení je v této branži přelomová.

BEZ DPH

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty, proto je uvedená cena za daný typ školení konečná.

GARANCE ZÍSKANÝCH VĚDOMOSTÍ

Do jednoho roku od ukončení školení padělků můžete druhý absolvovat zcela zdarma!

ŠKOLENÍ BLÍŽE VAŠEHO DOMOVA

Není potřeba cestovat za vzděláním stovky kilometrů. Jsem Vám blíž.

Povinný směnárenský kurz - otevřený

cena za jednu osobu

1 990 Kč

Povinný směnárenský kurz - firemní

dle specifik zadavatele

dle dohody

Zájmový směnárenský kurz - otevřený

cena za jednu osobu

990 Kč

Zájmový směnárenský kurz - firemní

dle specifik zadavatele

dle dohody

Vystavení duplikátu osvědčení směnárenského kurzu

cena již obsahuje poštovné

150 Kč


Obchodní podmínky


1. Objednání kurzu

Přihlášky na směnárenské kurzy jsou přijímány e-mailem nebo prostřednictvím online rezervace na webových stránkách www.miroslavvasak.cz. Oba dva typy přihlášek jsou považovány za závazné. Zařazení všech přihlášených je prováděno podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je termín zvoleného směnárenského kurzu již naplněn, bude zájemce neprodleně kontaktován s nabídkou alternativních termínů konání. Po přijetí objednávky bude nahlášenému účastníkovi v krátké době odesláno potvrzení o přihlášení do požadovaného směnárenského kurzu. Společně s potvrzením bude objednavateli zároveň zaslána zálohová faktura.

2. Úhrada kurzu

Účast na směnárenském kurzu je podmíněna úhradou zaslané zálohové faktury tak, aby byla příslušná částka poukázána na účet lektora nejpozději do data splatnosti uvedeného na zálohové faktuře. Nezaplacení zálohové faktury není považováno za řádné zrušení směnárenského kurzu. Účastnický poplatek zahrnuje výuku, použití techniky na odhalování padělků, studijní materiály a vystavení Osvědčení o absolvování povinného směnárenského kurzu, případně Osvědčení o absolvování zájmového směnárenského kurzu.  

3. Storno podmínky

Bezplatné storno směnárenského kurzu nebo přesun konání školení na jiný termín je možné písemně ohlásit deset a více pracovních dnů před začátkem školení padělků. V případě oznámení storna směnárenského kurzu nebo přesunu konání školení padělků na jiný termín v době devět a méně pracovních dnů před začátkem kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši 100%. U kurzů však nezaniká nárok na bezplatné zopakování školení padělků v rámci Garance získaných vědomostí.

4. Garance získaných vědomostí

Garance získaných vědomostí představuje exkluzivní výhodu určenou všem absolventům povinných i zájmových směnárenských kurzů pořádaných mou osobou. Princip této služby spočívá v možnosti bezplatného zopakování již absolvovaného směnárenského kurzu. Pokud si chcete zopakovat nebo oživit probíranou látku, stačí písemně prostřednictvím emailu nahlásit Váš zájem o Garanci získaných vědomostí do třiceti dnů od posledního dne konání vámi absolvovaného školení padělků. V případě, že se vybrané datum školení obsadí účastníky, kteří jdou na směnárenský kurz poprvé, budete kontaktováni s nabídkou dalšího vhodného termínu. Účastník garance nemá nárok na učební materiály a na pomůcky k odhalování padělků. Nárok na opakování směnárenského kurzu platí po dobu jednoho roku od absolvování prvního školení padělků. Případné prodloužení této doby lze domluvit individuálně. Nárok na garanci získaných vědomostí zaniká,  je-li školení padělků staženo z nabídky kurzů nebo není-li již pro daný směnárenský kurz vypsán žádný další termín.

5. Organizační změny

Vyhrazuji si právo přesunout datum konání směnárenského kurzu z důvodů, které nelze ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění, atd.). Dále si vyhrazuji právo neuskutečnit plánovaný směnárenský kurz, pokud se tři pracovní dny před jeho začátkem závazně nepřihlásili více než tři uchazeči. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.