Jak kopírovat bankovky

09.05.2020

Víte, že můžete pravé bankovky legálně kopírovat? Popíšu Vám, jak na to.

Autor: Česká národní banka

Málokdo tuší, že peníze, s kterými se běžně platí, si může člověk zcela legálně zkopírovat. Je důležité ovšem dodat, že pouze dle platného právního předpisu, který dovoluje několik možných způsobů reprodukce. V našem případě se jedná o vyhlášku č. 274/2011Sb., která stanovuje podmínky, za kterých lze zhotovit reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo mince a předměty úpravou je napodobující. 

Zhotovit je možné například jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování poměru stran činí nejvýše 75 % délky a šířky bankovky nebo nejméně 125 % délky a šířky bankovky. V praxi to znamená, že si dotyčný může vytisknout pouze rubovou nebo lícovou stranu, která je viditelně menší, případně větší než originál.

Vyrobit lze dokonce oboustranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování poměru stran činí nejvýše 50 % délky a šířky bankovky nebo nejméně 200 % délky a šířky bankovky. Logicky je tedy v tomto případě legislativa ještě mnohem přísnější. V praxi by takto zhotovená kopie bankovky měla být maximálně poloviční nebo minimálně dvojnásobná oproti originálu.

Kopírovat peníze můžete, ale pouze při dodržení jasně daných pravidel!

Pokud by si chtěl někdo vyrobit jednostrannou kopii bankovky v poměru jedna ku jedné, i na to vyhláška pamatuje. V takovém případě musí ale její delší a kratší strana svírat úhel menší než 70 stupňů anebo větší než 110 stupňů. Bankovka je pak zkosená a těžko si jí někdo splete s pravým platidlem.

Poslední povolená varianta kopírování bankovek hovoří o tom, že lze zhotovovat jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny částí bankovek nepřesahující 33 % plochy bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo možné složit bankovku celou. Tato možnost je vyobrazena na začátku článku.

Pokud budete mít někdy v budoucnu potřebu pravé bankovky kopírovat, řiďte se, prosím, těmito pravidly. Budete tím mít jistotu, že se nedostanete do křížku se zákonem, potažmo s policií.