Mikrotexty

01.09.2023

Dnes si popíšeme další ochranný prvek objevující se na většině bankovek. Blíže se seznámíme s tak zvanými mikrotexty.

Mikrotext je integrace velmi malých textů do designu platidel, které bývají čitelné zpravidla pouze pod lupou. Už se mi ale na kurzu několikrát stalo, že účastník tento miniaturní nápis postřehl i pouhým okem. Mikrotexty bývají tištěny zejména technikou hlubotisku nebo ofsetu, které si popíšeme v některém z příštích článků. Používaná bývá pozitivní nebo negativní varianta, přičemž pozitivní znamená, že texty jsou tmavší oproti podkladu. U negativních je tomu přesně naopak.

Umístění mikrotextů na jednotlivých měnách i nominálních hodnotách bankovek je individuální. U českých bankovek na zadní straně vpravo od státního znaku nalezneme téměř vždy mikrotext v podobě slovní hodnoty bankovky (obrázek č. 1). 

V případě českých bankovek se jedná o velice spolehlivý ochranný prvek.

Na přední straně bankovky vpravo kolem světlého hodnotového čísla můžeme objevit další mikrotext, tentokrát v podobě číselné hodnoty zkoumané bankovky (obrázek č. 2). Na poslední fotografii lze vidět, že v případě tisícikoruny (a pro pořádek také pětitisícikoruny) vyplňuje mikrotext "1000" hodnotové číslo umístěné na bankovce vlevo nahoře. 

V případě pravých bankovek se pro tisk používá liniový tisk a mikrotexty jsou bez výjimky ostré a dokonale čitelné. Padělateli používaná reprografická zařízení (inkoustová tiskárna, barevná laserová kopírka) k výrobě padělků neumí vytvořit reprodukci v liniové podobě. Proto mikrotexty na padělcích vytištěných těmito technikami nejsou čitelné a nebo jsou čitelné s velými obtížemi. U kvalitnějších padělků vyšších stupňů nebezpečnosti dokáží padělatelé na padělcích reprodukovat mikrotexty v případě použití liniového ofsetu. Nejčastěji se s touto tiskovou technikou setkáváme na padělcích amerických dolarů a eur. 

Závěrem lze konstatovat, že se u českých bankovek jedná o skvělý ochranný prvek, díky kterému odhalíte přibližně devatenáct z dvaceti padělků. U eur je toto číslo mnohonásobně nižší. Zde musíme pravost ověřovat i pomocí dalších bezpečnostních komponent.