Jak zadržet padělané peníze

01.04.2023

Víte, jak správně zadržet peníze, u kterých panuje podezření z padělání či pozměňování? Dnes si tuto problematiku popíšeme podrobněji.

Autor: www.svettisku.cz

Na úvod je důležité zmínit, že zákon č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí rozlišuje, kdo má povinnost zadržet bankovky podezřelé z padělání či pozměňování. Zatímco bankovní instituce, zpracovatelé peněz a právnické osoby tuto povinnost mají, fyzické osoby (pro představu například zákazníci v obchodě) jsou povinnosti zadržení zproštěni. V praxi to tedy vypadá tak, že pokud zákazník nabude dojmu, že mu obchodník platí padělkem, může toto platidlo odmítnout přijmout a požádat o platidlo jiné. Naopak ostatní subjekty při podezření ohledně placení padělkem musí konat a správný postup je následující.

Nejdříve musí zadržitel předložiteli sdělit podezření, že se jedná o padělek. Následně má povinnost vyzvat předložitele k prokázání totožnosti. Pokud dotyčný spolupracuje, vyplňuje se Potvrzení o zadržení platidla podezřelého z padělání či pozměňování. Na tomto formuláři se mimo jiné vyplňuje datum zadržení, počet zadržených kusů bankovek či mincí, měna, vzor, sériové číslo a celková zadržená částka. Dále se vyplňují kontaktní údaje zadržitele a předložitele. U druhého jmenovaného optimálně včetně bankovního účtu. 

Peníze padělané či pozměněné se zadržují bez náhrady.

Pokud se totiž prokáže, že se ve skutečnosti o falzifikát nejedná, posílá Česká národní banka předložiteli peníze neprodleně na účet uvedený v potvrzení. Pokud se prokáže, že se skutečně jedná o padělek, zašle ČNB zadržiteli stanovisko a informační povinnost je tímto přenesena právě na subjekt, který peníze zadržel. Ten musí informovat předložitele o výsledku analýzy platidla.

Vraťme se ale ještě na chvilku k vyplňovanému potvrzení. Tento dokument je potřeba vyhotovit ve čtyřech kopiích. Všechny by měly být oběma stranami podepsány, přičemž jeden exemplář patří předložiteli. Ten logicky musí mít písemné potvrzení o skutečnosti, že mu byly zabaveny peníze. Jedna kopie náleží zadržiteli, jedna se posílá Policii České republiky a poslední společně se zadrženým platidlem do České národní banky.

Je tedy zřejmé, že při standardním zadržení falzifikátu není potřeba osobní účast policie. Účastníkům kurzů rozpoznávání platidel podezřelých z padělání či pozměňování doporučuji policii volat až ve chvíli, kdy dotyčný předložitel odmítá spolupracovat. Při sdělení podezření se může stát, že dotyčný uteče. Není ale rozhodně povinností zadržitele tuto osobu sledovat či dokonce zadržovat! Nepodstupujte zbytečně riziko fyzického násilí.

Autor: kartypenize.wgz.cz

A jedna rada na závěr. Po sdělení podezření je důležité, aby zadržitel uchovával domnělý padělek celou dobu v zorném poli jeho i v dohledu předložitele. Zamezí se tím jakémukoliv podezření spočívajícím v rychlé výměně pravého platidla za platidlo padělané. Pokud bude mít například obchodník tendenci odejít s penězi do zázemí, aby se poradil s kolegou či nadřízeným, upozorněte ho na tuto skutečnost.