Celé a necelé bankovky

14.04.2022

Věděli jste, že když bankovce chybí určité části na jejím okraji, že může být nadále považována za celou? Pokud ne, přečtěte si dnešní článek.

Autor: Česká národní banka 

Při placení hotovostí se můžete setkat s nejrůzněji poškozenými bankovkami. V jednom z předchozích článků jsme se například věnovali bankovkám potištěným a úředně přetištěným. Dnes Vám vysvětlím rozdíl mezi bankovkou celou a necelou.

Celá bankovka je v optimálním případě taková, které nechybí žádná její část. Dle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí však nastávají ještě dva poměrně překvapivé případy, kdy už bankovce jistá část chybí, ale je stále posuzována jako platidlo celé.

Autor: Česká národní banka

Za celou bankovku se považuje také bankovka, které chybí část nebo části okraje, a to potištěného nebo nepotištěného, pokud jí nechybí více než polovina délky žádného okraje bankovky, a zároveň rozměr chybějící části okraje nepřesáhne v žádné svojí části 5 mm směrem od okraje bankovky k jejímu středu. Tato varianta je znázorněna na druhém obrázku.

Takto poškozené platidlo je lepší odnést do banky.

Za celou bankovku se považuje také bankovka, které chybí jeden nebo více růžků, pokud v ani jednom směru od pravého úhlu, který tvoří růžek bankovky, nechybí více než 20 mm okraje bankovky. Takový případ můžeme vidět na třetím obrázku.

Autor: Česká národní banka

Pokud byste ve své peněžence takovéto platidlo našli a nebyli si jistí velikostí chybějící části, máte dvě možnosti. Buď vezmete do ruky pravítko a ujistíte se, že chybějící část skutečně nepřesahuje zákonem stanovených pět nebo dvacet milimetrů. V tom případě můžete takto poškozenými penězi platit i u právnických osob, které mají povinnost tuto bankovku přijmout a neuvádět dále do oběhu. Záleží však na tom, zda pokladník bude znát svá práva a povinnosti. Z mé zkušenosti je tomu spíše naopak a konflikt je pak téměř nevyhnutelný. 

Jednodušší variantou je zajít rovnou do banky, kde bývají zaměstnanci mnohem lépe vyškoleni. Zde Vám bankovku vymění během chvilky za nepoškozenou. A to samozřejmě i takovou, kde chybějící část činí více jak pět nebo dvacet zákonem stanovených milimetrů (první obrázek). Problém byste měli až ve chvíli, pokud donesete přesnou polovinu platidla anebo ještě jeho menší část. V takovém případě Vám bankéř odmítne výměnu provést.