Bankovky s chybějícími růžky

08.09.2018

Určitě jste to už někdy zažili. Vytáhli jste bankovku z peněženky a zjistili, že jí chybí růžek. Ale co teď s ní?

V tomto případě je zcela zásadní, jak velká část bankovce schází. Dle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí a dle navazujícího Úředního sdělení ČNB z 12. října 2011 se za celou bankovku považuje ta, které chybí jeden nebo klidně všechny čtyři růžky, pokud ani v jednom směru od pravého úhlu, který tvoří růžek bankovky, nechybí více než dvacet milimetrů okraje bankovky.

Nezbyde Vám tedy nic jiného, než vzít do ruky pravítko a změřit, kolik milimetrů platidlu z krátké i dlouhé strany směrem k chybějícímu rohu chybí.

"I s chybějícími růžky může být bankovka považována za celou."

Pokud je to alespoň z jedné strany více jak dvacet milimetrů, bankovka je dle zákona považována za necelou. Jako zákazníci ji tedy můžete například od pokladní v supermarketu odmítnout. 

To samé ale platí i obráceně. I pokladní má v tomto případě právo necelé platidlo nepřevzít. V takovém případě je nejjednodušší zajít do kterékoliv z bank. Tam mají povinnost přijmout necelou bankovku, která má více jak padesát procent původní plochy. Platidlo Vám tedy bez jakýchkoliv poplatků vymění.

Pokud bankovce ze žádné strany uvedených dvacet milimetrů nechybí, pak nastává jediná změna v tom, že právnická osoba, v našem případě pokladní, takovou bankovku ze zákona přijmout musí a už jí dále neuvádí do oběhu.