Bankovky potištěné a úředně přetištěné

11.05.2019

Autor: Česká národní banka  

U bankovek dochází k všelijakým poškozením. Mohou být například potištěné nebo dokonce úředně přetištěné. Jaký je v těchto pojmech vůbec rozdíl?

Až překvapivě mnoho účastníků školení rozpoznávání platidel, která vedu, těžko rozeznává pojmy "bankovka potištěná" a "bankovka úředně přetištěná". Zkusíme si tedy hlavní rozdíly popsat a vysvětlit.

U bankovky potištěné se tímto poškozením rozumí jakékoliv jednostranné či oboustranné potištění strojem nebo otisk razítka včetně hanlivých nápisů a zobrazení. Platidlo spadající do této kategorie poškození je běžně poškozené.  Vidět ho můžeme na horním obrázku. V tomto případě se jedná o černý potisk.

Nestandardně poškozené platidlo je zadržené bez náhrady.

V praxi to znamená, že fyzická osoba může například při placení nákupu takovouto bankovku od obchodníka odmítnout přijmout. Obchodník jí naopak od klienta vzít musí a nevrací ji dále do oběhu. Pokud byste si nevšimli, že jste potištěnou bankovku omylem přijali, stačí zajít do kterékoliv banky, kde Vám ji bez problému vymění za nepoškozenou.

Autor: Česká národní banka  

Bankovky úředně přetištěné jsou znehodnocené samotnou Českou národní bankou, případně Státní tiskárnou cenin. Na takto přetištěných platidlech nalezneme červené nápisy jako SPECIMEN, VZOR nebo CHYBOTISK. Úředně přetištěné bankovky mají minimální šanci, že se nedopatřením dostanou do peněžního oběhu. Platidlo spadající do této kategorie poškození je poškozené nestandardně. Vidět ho můžeme na druhém obrázku.

V tomto případě mají zákazník i obchodník právo takto poškozené peníze odmítnout přijmout. Problém nastává ve chvíli, kdy poškozenou bankovku objevíte ve své peněžence. V bankách mají pracovníci povinnost zadržet nestandardně poškozená platidla bez náhrady. Bylo by s Vámi sepsáno potvrzení o zadržení. Následně byste nějakou dobu čekali na posouzení a rozhodnutí, zda Vám bude zadržená hodnota vrácena zpět či nikoli.